Vážení klienti,

Notársky úrad v záujme ochrany života a zdravia všetkých klientov ako aj pracovníkov notárskeho úradu upozorňuje klientov, že vstup je možný len osobám s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) s použitím preventívnej ochrannej pomôcky, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou FFP2 podľa normy STN EN 149+A1. 

JUDr. Miroslav Gregor, notár

Vítame Vás na stránkach notárskeho úradu. K našim klientom preferujeme osobný prístup a vždy individuálne riešenie daných problémov. Poskytujeme komplexnú notársku činnosť. Spisujeme kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy o vyporiadaní BSM, zakladáme obchodné spoločnosti, spisujeme všetky potrebné dokumenty pri zmenách obchodných spoločností. Pri svojej práci kladieme veľký dôraz na profesnú etiku a na budovanie dlhodobých vzťahov s klientami, založených na vzájomnej dôvere a rešpekte. Uvedomujeme si hodnotu, ktorú má pre klienta správne rozhodnutie v správnu dobu, a snažíme sa preto sledovať zmeny právnych predpisov už v priebehu ich prípravy.

 

Našu kanceláriu nájdete na adrese Hlavná 31, Trnava (pešia zóna, budova VÚB, a.s. na 1. poschodí).

 

Novinky

Otváracie hodiny od 02.05.2021

02.05.2021 00:00
Vážení klienti, Naše aktuálne úradné hodiny...

platobné karty

01.09.2019 00:00
na našom úrade je možné platby realizovať aj...

komplexný právny servis pri založení a zmenách v spoločnosti

01.09.2019 00:00
V prípade ak prostredníctvom notára založíte...