výpis z obchodného registra u notára na počkanie

01.12.2011 20:16
výpis z obchodného registra zo všetkých registrových súdov je možné získať aj na notárskom úrade na počkanie