elektronické podanie do obchodného registra

29.04.2010 09:35

v prípade založenia spoločnosti u notára je možné návrh na zápis do obchodného registra prostredníctvom notárskeho úradu podať elektronicky, čím prichádza k úspore 50% súdnych poplatkov