ZMENA SÍDLA NOTÁRSKEHO ÚRADU

01.03.2010 17:12

Od 01.03.2010 sa sídlo nášho notárskeho úradu zmenilo z adresy Trnava, Dolné bašty 2 na Trnava, Hlavná 31