registrácia prijímateľom 2% dane

27.09.2011 21:00

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2012 prebieha u notára od 01.09.2011 do 15.12.2011. Doporučujeme túto registráciu vykonať počas tohto obdobia a nenechávať to na posledné dni registrácie, kedy je u notára výrazne vyšší nápor záujemcov.

 

Zákonné podmienky registrácie a následného postupu sú definované v Zákone o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z v znení noviel v §50.