elektronické podanie do katastra

01.12.2009 00:00

zmluvy o prevode nehnuteľností je možné prostredníctvom notárskeho úradu podať elektronicky, čím prichádza k úspore viac ako 50% poplatkov za vklad do katastra